Komisije in odbori

Komunalna komisija:                    

Silvester Šolar – predsednik
Janko Pertinač – tajnik
Janez Golec
Štefan Lah
Dušan Končan

Komisija za družbene dejavnosti:

Alenka Golež – predsednica
Marija Verdnik – namestnica
Anja Ramšak
Anica Gleščič
Stanislava Pilko
Neža Veber
Silva in Mirko Kenda