Sestava sveta KS

Alenka Golež – predsednica

Anja Ramšak – podpredsednica

Tjaša Kroflič

Silvester Šolar

Tanja Hrastnik

Ivan Golec

Dejan Gorjak